Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:43:16

Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige Ei R2021:05

Enligt elmarknadsförordningen ska de länder som har eller avse ha kapacitetsmekanismer ha en tillförlitlighetsnorm. En tillförlitlighetsnorm ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för medlemstatens försörjningstrygghet. Tillförlitlighetsnormen ska uttryckas genom nyckeltalen förväntad energi ej levererad (expected energy not served, EENS) och förväntad förlorad last (loss of load expectation, LOLE). I den här rapporten kan du läsa om Energimarkndsinspektionens (Ei) förslag till en tillförlitlighetsnorm för Sverige.