Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utvärdering av kostnader och nyttor av smarta elnät Ei R2021:06

Ei fick i juni 2020 i uppdrag att utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät jämfört med andra alternativ. Utvärderingen skulle omfatta olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet samt av ökad elektrifiering i samhället. Den 31 maj lämnade Ei sin analys till regeringen.