Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ökad andel variabel elproduktion - Ei R2016:14

Ökad andel variabel elproduktion - Effekter på priser och producenters investeringsincitament. I december 2015 fick Ei regeringens uppdrag att analysera vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Ei ska också bedöma hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i befintlig och ny elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. Dessutom ingick det i uppdraget att utreda huruvida dagens elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt.