Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:25:26

Ökad andel variabel elproduktion - Ei R2016:14

De utmaningar som klimatförändringarna medför innebär att vi behöver ställa om vår elproduktion till att bli utsläppsfri. Detta innebär att Sverige liksom många andra länder står inför en kraftig utbyggnad av förnybar el. En betydande del av den tillkommande elproduktionen förväntas komma från sol- och vindkraft, produktionskällor som styrs av väder och vind och som har låga rörliga driftskostnader. Sammantaget ställer en ökad andel av dessa variabla elproduktionskällor nya krav på marknaden. I den här rapporten kan du läsa om effekter på priser och producenters investeringsincitament.