Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:28:07

Ny flexibilitetsstrategi och uppföljning av åtgärdsförslag - välkomna till EFFEKT-dialogen den 13 juni

Under seminariet presenterar Ei en ny flexibilitets­strategi. Vi går även igenom statusen för några av de åtgärder som föreslogs under förra året i syfte att främja ökad efter­fråge­flexibilitet på slutkunds­marknaden. Bland annat berättar vi om den nya föreskriften om elleverantörers information till elanvändare. Seminariet sker digitalt och anmälan är öppen till och med den 11 juni.

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya flexibilitets­­strategi fokuserar på tre strategiska områden: effektiva marknader, effektivt nätutnyttjande och flexibla elkunder. Inom respektive område kommer ett antal fråge­ställningar beskrivas där Ei har möjlighet att främja utvecklingen av flexibilitet och bidra till omställningen av energisystemet.

Åtgärdsförslag för att främja efterfråge­flexibilitet

Hösten 2022 fick Ei, tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac, i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet.

Regeringsuppdraget att främja ett mer flexibelt elsystem bestod av fem deluppdrag med olika inriktningar. Sedan regeringsuppdraget avslutades har Ei inlett arbetet med att genomföra de åtgärder som föreslogs samt uppdaterat myndighetens flexibilitetsstrategi.

Främjande av ett mer flexibelt elsystem Ei R2023:06 Länk till annan webbplats.Rapporten innehåller samlad information om de fem deluppdragen och slutrapporterna från respektive deluppdrag.

EFFEKT-dialogens seminarium Mer flexibilitet i elsystemet – hur når vi dit? Länk till annan webbplats. där Ei, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac presenterar regeringsuppdraget om flexibilitet som överlämnades till regeringen i början av april 2023.

Information och anmälan

Under seminariet presenteras statusen för åtgärds­förslagen som lades i det andra deluppdraget Länk till annan webbplats. vars fokus var på hushålls­kunderna, samt den nya flexibilitets­strategin. Slutligen berättar vi också mer om den nya föreskriften om elleverantörers information till elanvändare Länk till annan webbplats..

Seminariet riktar sig till alla aktörer som är intresserade av frågor kopplade till kundernas efterfrågeflexibilitet och Ei:s arbete med att främja ett mer flexibelt elsystem.

Datum: torsdagen den 13 juni 2024

Tid: 10.00 - 11.30

Anmälan: Senast den 11 juni 2024: Till anmälningsformuläret. Länk till annan webbplats.

Teknik: Seminariet sker digitalt via Microsoft Teams. Seminariet kommer inte att spelas in.

Bra att veta: Länk till seminariet skickas ut dagen innan till alla som har anmält sig. Om du anmält dig, men inte fått någon länk, titta om den hamnat in din skräppost. Om inte, var vänlig kontakta EFFEKT-dialogen via e-postadressen längre ner på sidan.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt och digitalt.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter