Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:33:06

Främjande av ett mer flexibelt elsystem Ei R2023:06

Energimarknadsinspektionen (Ei), Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) fick i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Uppdraget är indelat i fem deluppdrag och genom denna rapport delredovisar vi det femte uppdraget där alla involverade myndigheter har samarbetat. Deluppdraget kommer att slutredovisas i december 2023. I den här rapporten har myndigheterna gemensamt sammanställt en kartläggning av de involverade myndigheternas pågående arbete samt förslag till åtgärder inom flexibilitetsområdet.