Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:21:06

Ei ska ta fram förslag till ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning. Ei ska också göra en konsekvensanalys av de lagförslag vi lämnar. Uppdraget ska delredovisas senast den 26 februari 2025 och slutredovisas senast den 12 december 2025.

Uppdraget är uppdelat i två steg och har sin utgångspunkt i de åtgärdsförslag som Ei identifierade i promemorian ”Genomlysning av fjärrvärmemarknaden – en analys av kundskyddet” som vi publicerade tidigare i år.

I det första steget ska Ei bland annat utreda och genomföra åtgärder för att öka kundernas kännedom om sina rättigheter enligt fjärrvärmelagen och stärka kunderna i en förhandlingssituation. I ett andra steg ska Ei utreda åtgärder som kan komma att innebära lagförslag, exempelvis sådana som ska öka tydligheten och transparensen vad gäller pris- och avgiftsstrukturerna, och krav på fjärrvärmeföretagen att ta fram investeringsplaner.

— Vi är mycket positiva till det nya uppdraget. Den genomlysning av fjärrvärmemarknaden som vi redovisade tidigare i år visar på att kundskyddet behöver förstärkas inom olika områden. Uppdraget innebär att vi kan ta arbetet vidare med flera av de åtgärder som vi har identifierat. Det är ett viktigt arbete för att stärka fjärrvärmekundernas ställning, säger projektägare Karin Alvehag.

Slutredovisningen ska inkludera en bred analys och förslag till åtgärder som kan stärka de forum som finns för fjärrvärmeföretag och kunder, bland annat Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden. Analysen ska också innehålla en utvärdering av alternativ till de nuvarande lösningarna för kundskydd.

Prenumerera gärna på projektsidans nyheter

Vi har skapat en projektsida på ei.se för kommunikationen kopplad till fjärrvärmeuppdraget. Lägg gärna in dig som prenumerant, då får du mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Uppdraget till Ei från regeringen Pdf, 1.1 MB..

Genomlysning av fjärrvärmemarknaden Ei PM2024:01.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter