Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:30:00

Konsultrapport: Analys av vilka effekter ett införande av marknadsomfattande kapacitetsmekanismer kan få på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har låtit konsultföretaget Sweco titta närmare på konsekvenserna av att införa marknadsomfattande kapacitetsmekanismer på elmarknaden. Nu är analysen klar och finns att läsa på ei.se.

Våren 2023 publicerade Svenska kraftnät rapporten ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräckligheten på elmarknaden Länk till annan webbplats.” med förslag på hur en framtida kapacitetsmekanism kan vara utformad. Rapporten är resultatet av det uppdrag som Svenska kraftnät fick av regeringen i slutet av 2022.

Rapporten skickades på remiss och Ei svarade på remissen i augusti 2023.

För att få mer kunskap om den föreslagna kapacitetsmekanismen och konsekvenser av ett eventuellt införande har Ei nu låtit konsultföretaget Sweco analysera frågan ytterligare, bland annat genom att titta på erfarenheter från andra europeiska länder som infört marknadsomfattande kapacitetsmekanismer.

Analysen som Sweco nu genomfört ska främst ses som en kunskapshöjande utredning och den är en del av Ei:s interna arbete, men finns även att ta del av på ei.se för andra intresserade.

Konsultrapporten: Marknadsomfattande kapacitetsmekanismer - En kunskapshöjande utredning åt Energimarknadsinspektionen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter