Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:32:07

Marknadsomfattande kapacitetsmekanismer - konsultrapport från Sweco

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei) genomfört en analys av konsekvenserna för marknadens funktion av ett eventuellt införande av marknadsomfattande kapacitetsmekanismer. Rapporten är i första hand avsedd att vara en kunskapshöjande utredning.