Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:07:38

Acer bjuder in till samråd om ändringar av EU:s regelverk för nätanslutning

EU-myndigheten Acer* har påbörjat arbetet med att revidera EU:s regelverk för nätanslutning. Till och med den 25 september kan intressenter lämna synpunkter på de ändringar som Acer föreslår gällande regelverken för anslutning av förbrukare (DCC) och anslutning av generatorer (RfG).

I takt med att samhället utvecklas, exempelvis med ett ökande antal småskaliga produktionsanläggningar, energigemenskaper och elbilar, förändras även behoven av elnätets funktioner och tjänster.

Därför har EU-myndigheten Acer påbörjat arbetet med att revidera kommissionsförordningarna (även kallat nätkoder) för nätanslutning, det vill säga reglerna för anslutning av förbrukare (DCC) och nätanslutning av generatorer (RfG).

Acer bjuder in till samråd om ändringar av DCC och RfG

I april och maj hölls tre workshopar om den kommande revideringen och i juli bjöd Acer in till ett digitalt seminarium för att presentera föreslagna ändringarna av DCC och RfG.

Nu genomför Acer även ett offentligt samråd om konkreta ändringsförslag avseende de två nätkoderna.

Synpunkter till ACER senast 25 september

Det offentliga samrådet startade den 17 juli och det finns möjlighet att lämna synpunkter till den 25 september 2023.

Mer om samrådet och hur du lämnar synpunkter finns att läsa på Acers webbplats. Länk till annan webbplats.

*Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter