Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:11:26

Delta på workshopar om EU:s regelverk för nätanslutning

Ser du behov av ändringar i EU:s regelverk för nätanslutning? Nu bjuder EU-myndigheten ACER* in till workshopar inför revideringen av de europeiska regelverken för anslutning av förbrukare (DCC) och anslutning av generatorer (RfG).

I takt med att samhället utvecklas, exempelvis med ett ökande antal småskaliga produktionsanläggningar, energigemenskaper och elbilar, förändras även behoven av elnätets funktioner och tjänster. Därför har EU-myndigheten ACER påbörjat arbetet med att revidera kommissionsförordningarna (även kallat nätkoder) för nätanslutning, det vill säga regler för anslutning av förbrukare (DCC) och nätanslutning av generatorer (RfG).

Bjuder in till workshopar för att diskutera nyckelområden

ACER bjuder nu in till tre workshopar gällande nyckelområdena i den kommande revideringen. Deltagande kan ske både fysiskt på plats i Ljubljana och digitalt.

Den första workshopen handlar om elbilar och laddinfrastruktur, power-to-gas och värmepumpar. Den hålls den 17 april. Sista dag för anmälan är den 4 respektive 16 april, beroende på om anmälan gäller digitalt eller fysiskt deltagande. Här anmäler du dig till workshopen den 17 april Länk till annan webbplats..

Den andra workshopen handlar om frekvensstabilitet och elnät (grid forming capabilities) och hålls den 10 maj. Sista dag för anmälan är 25 april respektive 8 maj, beroende på om du vill delat digitalt eller på plats. Här anmäler du dig till workshopen den 10 maj Länk till annan webbplats..

Den tredje workshopen handlar om lagringsanläggningar och hålls den 11 maj. Sista dag för anmälan är 25 april respektive 9 maj, beroende på om anmälan gäller digitalt eller fysiskt deltagande. Här anmäler du dig till workshopen den 11 maj Länk till annan webbplats..

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter