Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:06:27

Delta på Acers digitala seminarium om EU:s regelverk för nätanslutning

Ser du behov av ändringar i EU:s regelverk för nätanslutning? Nu bjuder EU-myndigheten Acer* in till ett digitalt seminarium för att presentera föreslagna ändringarna av de europeiska regelverken för anslutning av förbrukare (DCC) och anslutning av generatorer (RfG). Seminariet hålls den 19 juli.

I takt med att samhället utvecklas, exempelvis med ett ökande antal småskaliga produktionsanläggningar, energigemenskaper och elbilar, förändras även behoven av elnätets funktioner och tjänster. Därför har EU-myndigheten Acer påbörjat arbetet med att revidera kommissionsförordningarna (även kallat nätkoder) för nätanslutning, det vill säga reglerna för anslutning av förbrukare (DCC) och nätanslutning av generatorer (RfG).

Acer bjuder in till ett webbseminarium för att presentera föreslagna ändringar av DCC och RfG

I april och maj hölls tre workshopar. Nu bjuder Acer in till ett digitalt seminarium för att presentera föreslagna ändringarna av DCC och RfG. I samband med detta kommer Acer även att genomföra ett offentligt samråd från den 17 juli till 25 september 2023 om konkreta ändringsförslag avseende de två nätkoderna.

På seminariet kommer Acer att:

  • Presentera Acers föreslagna ändringar av DCC och RfG,
  • beskriva syftet med ändringar, tidplanen för ändringsprocessen och förklara processen för offentligt samråd,
  • ge möjlighet till frågor.

Tid och anmälan

Seminariet hålls digitalt den 19 juli 2023. Anmälan sker via Acers webbplats senast måndagen den 17 juli 2023. Till anmälan på Acers webbplats Länk till annan webbplats..

Fotnot: *Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter