Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:40:18

Ei har presenterat förslag på hur en modell för regulatoriska sandlådor kan införas i Sverige

Våren 2022 startade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett projekt för att utreda det som kallas regulatoriska sandlådor eller regulatoriska växthus. Nu är arbetet klart och Ei har i en rapport presenterat hur en modell kan implementeras på den svenska energimarknaden. Som en del av modellen avser Ei att inrätta ett innovationscenter.

Energisystemet befinner sig i förändring och behovet av att testa olika innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller har ökat. Det kan vara svårt att göra det inom befintligt regelverk och därför startade Ei förra året ett projekt för att utreda förutsättningarna och ta fram ett förslag till hur regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige. Under projektets gång har det blivit tydligt att en lämplig modell kan omfatta både ett innovationscenter och regulatoriska sandlådor.

— Försöksverksamhet i form av ett innovationscenter och regulatoriska sandlådor syftar till att skapa ett utrymme där regelverk och marknadsdynamik kan mötas. Regulatoriska sandlådor gör det möjligt att bevilja tidsbegränsade undantag från utvalda delar av regelverket för försöksverksamhet i verkliga miljöer. Det finns en stark efterfrågan på detta från olika marknadsaktörer, säger Ei:s projektledare Melina Kotsinas.

Innovationscenter för kunskapsspridning, lärande och dialog

Ei avser att inrätta ett innovationscenter som kan fungera som en första kontaktpunkt för marknadsaktörer och innovatörer som är osäkra på regler, processer eller principer på energimarknaderna. Centret kan fungera som en gemensam plats för kunskapsspridning och dialog kring innovation och regelutvecklingsfrågor.

— Med ett innovationscenter får vi ännu bättre förutsättningar att möta marknadens behov, och de rekommendationer och förslag kring regulatoriska sandlådor eller regulatoriska växthus som kommer från Europeiska unionens råd och kommissionen som syftar till att underlätta den omfattande energiomställning som pågår, säger projektägare och ställföreträdande generaldirektör Therése Hindman Persson.

Om regulatoriska sandlådor ska implementeras i framtiden finns det ett behov av vidare utredning av hur ett juridiskt ramverk kan utformas. Innovationscentret kan ge Ei värdefull kunskap i hur behoven av regelutveckling ser ut.

Fortsätt följa arbetet på projektsidan

Vi kommer fortsätta att informera om arbetet på projektsidan för regulatoriska sandlådor här på ei.se. Lägg gärna in dig som prenumerant på nyheterna på sidan, så får du dem i din mejl när vi lägger upp något nytt.

Här kan du läsa Ei:s rapport Innovationscenter och regulatoriska sandlådor: Modellförslag och implementering för energimarknaderna i Sverige (Ei R2023:03).

Anmäl dig till gärna till vårt seminarium - då berättar vi mer

På ett digitalt seminarium den 9 mars presenterar vi rapporten och hur arbetet framåt ser ut.

Tid: den 9 mars klockan 10.00-11.15.
Plats: digitalt via Microsoft Teams. Dagen innan seminariet skickas en länk för deltagande ut till alla som anmält sig.
Sista anmälningsdag: den 7 mars.

Här anmäler du dig till seminariet. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter