Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:31:01

Innovationscenter och regulatoriska sandlådor Ei R2023:03

Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar i sin verksamhetsplan för 2022 att de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökade behov av el kräver omfattande förändringar av regelverken på energiområdet. I ett egeninitierat projekt har Ei därför utrett förutsättningar och tagit fram ett förslag för hur en modell för försöksverksamhet och regulatoriskt lärande i form av regulatoriska sandlådor kan implementeras i Sverige. Regulatoriska sandlådor är ett policyverktyg som gör det möjligt att bevilja tidsbegränsade undantag från utvalda delar av regelverk för försöksverksamhet i verkliga miljöer. I den här rapporten kan du läsa mer om innovationscenter och regulatoriska sandlådor. Rapporten innehåller modellförslag och implementering för energimarknaderna i Sverige.