Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Illustration som visar en genomskinlig glaskupa över olika symboler för el, sol och vindkraft.

Regulatoriska sandlådor

Detta är ett egeninitierat projekt som syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige. Projektet lämnade en rapport i början av mars 2023. Denna projektsida kommer att användas för fortsatt kommunikation om Ei:s arbete inom området.

2024-04-13 01:29:25

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Ei:s projekt om regulatoriska sanlådor startade våren 2022. Det är egeninitierat och syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige.

Regulatoriska sandlådor är utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller under en begränsad tid. För att möta de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökande behov av el, krävs det en utveckling av olika innovativa lösningar, lösningar som det kan vara svårt att testa inom befintligt regelverk.

Inom EU växter intresset för olika experimentella arbetssätt inom regelutveckling i en kontext av klimatförändringar, energiomställning och digitalisering. Regulatoriska sandlådor är ett relativt nytt koncept inom energisektorn som har visat sig vara lovande bland annat för att möjliggöra innovation på energimarkandsområdet, och främja regulatoriskt lärande och utveckling.

Projektet lämnade en rapport i början av mars 2023 som du hittar under fliken Dokument. Du hittar också en nyhet om rappporten här på projektsidan.

Denna projektsida kommer att användas för fortsatt kommunikation om Ei:s arbete inom området.

Här lägger du in dig som prenumerant på projekt Regulatoriska sandlådors nyheter.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!