Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:40:31

Färre antal elavbrott men ökade avbrottskostnader under 2021

Statistik från Energimarknadsinspektionen (Ei) visar att färre antal elnätskunder drabbades av elavbrott under 2021. Till skillnad från 2018 och 2019 drabbades inte Sverige av omfattande stormar eller andra större händelser som påverkade leveranssäkerheten under 2021.

Varje år publicerar Ei en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät, som baseras på föregående års avbrottsdata.

Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. Under 2021 drabbades drygt 3 500 lokalnätskunder av minst ett avbrott över 24 timmar. Det är ett lägre antal än genomsnittet, sedan Ei började samla in statistiken 2007. Däremot visar statistiken att avbrottskostnaderna för 2021 var cirka 16 procent högre under 2021 än jämfört med året innan. Avbrottskostnaderna ökade mest för kundkategorin industri, medan den minskade för jordbruk och hushåll.

Om en elnätskund har fler än 11 avbrott under ett kalenderår innebär det att överföringen av el inte är av god kvalitet. Under 2021 hade 0,3 procent av kunderna fler än 11 avbrott, vilket är en av de lägsta siffrorna sedan 2010 då Ei började samla in mer detaljerade data. Cirka 53 procent av kunderna hade inga avbrott alls under 2021.

Lokalproducerad el i elnäten ökar kraftigt

Att mata in lokalproducerad el blir allt vanligare. Under 2021 var det i genomsnitt 1,5 procent av hushållskunderna som matade in el på nätet. Det är en kraftig ökning jämfört med 2020 (1,07) och cirka en 11 gånger så hög andel jämfört med 2016 (0,14 procent). Det är troligt att andelen kommer att fortsätta öka även under kommande år i takt med att till exempel fler hushållskunder installerar solcellsanläggningar.

Det här används statistiken till

Elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata behövs för intäktsramsregleringen. Dessutom görs en årlig sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- och regionnät.

De inrapporterade uppgifterna om elavbrott utgör också en viktig del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten. Leveranssäkerhetsrapporten kan ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Om leveranssäkerhetsrapporten

En av Ei:s grundläggande uppgifter är att granska att nätföretagens överföring av el på kort och lång sikt har en god leveranskvalitet. Varje år rapporterar elnätsföretagen till Ei hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät. Uppgifterna granskas och analyseras av Ei och sammanställs i en årlig rapport. Statistiken finns både tillgänglig på ei.se och på Sveriges dataportal. Rapporten ger en bild av hur leveranssäkerheten varit under föregående år, historiska trender och specifika brister.

Kontaktuppgifter
Mihai Seratelius
Analytiker

016-16 27 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter