Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:22:55

Sista chansen att besvara enkät om installation av laddstation

Fram till den 18 september 2022 kan du besvara en enkät om installationen av laddstationen. Energimarknadsinspektionen (Ei) vill samla in erfarenheter av anslutning av laddningspunkter på offentliga eller icke-offentliga platser, exempelvis elbilar eller tung trafik.

Ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet varierar över hela landet. Därför har regeringen gett Ei i uppdrag att analysera vad som orsakar variationerna. Goda exempel på arbete som leder till kortare ledtider ska också lyftas fram. Nu vill Ei fånga upp dina erfarenheter och sista chansen att besvara enkäten är 18 september 2022.

Enkät om kortare ledtider för laddinfrastruktur Länk till annan webbplats.

Ei efterlyser goda exempel för framtida anslutningar

Parallellt med enkäten vill Ei erbjuda möjligheten att berätta om goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider eller minskade kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet.

Ett gott exempel beskriver målet och syftet med arbetet, det vill säga vilka problem som arbetet avser överbrygga. Vi vill också gärna veta hur arbetet genomförs, vilka aktörer som ingår i arbetet och vilka effekter som hittills har kunnat identifieras.

Skicka in ditt bidrag till Ei:s registratur, mailadress står längst ned på sidan. I ärenderaden skriver du ”Goda exempel” och ärendenummer 2022-102602.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter