Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:49:13

Ei efterlyser erfarenheter – hur gick installationen av laddstationen?

Ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet varierar över hela landet. Därför har regeringen gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att analysera vad som orsakar variationerna. Goda exempel på arbete som leder till kortare ledtider ska också lyftas fram. Nu vill Ei fånga upp dina erfarenheter.

Har du erfarenheter av anslutning av laddningspunkter på offentliga eller icke-offentliga platser, exempelvis elbilar eller tung trafik? Då kan du fylla i den enkät Ei tagit fram gällande erfarenheter av ledtider och kostnader. Sista svarsdag är 18 september 2022.

Nu är enkäten är stängd!

Resultatet från enkäten kommer att analyseras av Ei, och ingå i rapportering av regeringsuppdraget den 1 december 2022. Vid behov av mer fördjupad information från enkätsvaren tar Ei gärna kontakt.

Bidra med goda exempel för framtida anslutningar

Parallellt med enkäten vill Ei erbjuda möjligheten att berätta om goda exempel på arbete som bidrar till korta ledtider eller minskade kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet.

− Goda exempel kommer att lyftas fram i rapporten. De kan också komma att användas som inspiration till andra aktörer och ge underlag inför regelutveckling i området, säger projektledaren Jerker Sidén på Ei.

För att lämna in ett gott exempel kan du skicka in:

  • dokument som beskriver målet och syftet med arbetet, det vill säga vilka problem som arbetet avser överbrygga,
  • hur arbetet genomförs,
  • vilka aktörer som ingår i arbetet,
  • vilka effekter som hittills har kunnat identifieras.

Skicka in ditt bidrag till Ei:s registratur, mailadress står längst ned på sidan. I ärenderaden skriver du ”Goda exempel” och ärendenummer 2022-102602.

Ei ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2022.

Allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, är inkommen eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Det är dock möjligt att svara anonymt i enkäten.

Om allmänna handlingar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter