Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:01:44

Nytt regeringsuppdrag: Analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnät

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) ett nytt uppdrag. Det går ut på att analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet. Senast den 1 december 2022 ska uppdraget presenteras.

I början av augusti fick Ei i uppdrag att analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet utifrån erfarenheter från olika delar av landet.

I uppdraget ingår att titta på hur ledtiderna kan kortas och lyfta fram goda exempel på arbete som bidrar till att korta ledtiderna. För att finna åtgärder för att korta ner ledtiderna ska Ei samverka med andra myndigheter, akademin samt andra berörda aktörer i näringsliv och civilsamhälle.

Ei ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2022.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter