Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:26:19

Framflyttat samråd om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att flytta fram samrådet om villkoren för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP), enligt artikel 18 i Balansförordningen. Anledningen är bland annat osäkerheten kring hur BSP-rollen ska implementeras i förhållande till nationella och europeiska regelverk.

Enligt artikel 18 i Balansförordningen (EU 2017/2195) Länk till annan webbplats. ska Ei fatta beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och balansansvariga parter (BRP). Innan det är dags för beslut ska ett omarbetat förslag skickas ut för samråd för att ge marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet planerades att starta under maj 2022, vilket vi informerade om i en nyhet tidigare i vår. Samrådet är nu framflyttat och vi kommer att informera om ett nytt datum så snart Ei beslutat om en ny tidsplan.

Anledning till framflyttat samråd

Villkoren enligt artikel 18 i Balansförordningen har stor betydelse för marknadens funktion. En anledning till att Ei väljer att flytta fram samrådet är rådande osäkerhet kring hur BSP-rollen kan implementeras i förhållande till gällande regelverk – både på nationell och europeisk nivå. Nuvarande Balansansvariga (BA) ska delas upp i en BSP-roll och en BRP-roll. Ei anser att det är viktigt att den information som delas i samband med samrådet inte skapar osäkerhet bland aktörer om hur kommande regler och villkor för den nya BSP-rollen kan se ut.

Utöver osäkerheten gällande implementeringen av BSP-rollen, är den nordiska harmoniseringen viktig. De nordiska systemoperatörernas projekt Nordic Balancing Model (NBM) innefattar flera förändringar för de nordiska balansmarknaderna. Ei ser dessa förändringar som steg på vägen mot Svenska kraftnäts anslutning till de europeiska balanseringsplattformarna för automatiska frekvensåterställningsreserver (aFRR) samt manuella frekvensåterställningsreserver (mFRR). Ett exempel på en förändring som kommer är starten av den nordiska automatiserade energiaktiveringsmarknaden för mFRR. Ei är av uppfattningen att fortsatt arbete är nödvändigt för att nå harmoniserade regler i Norden.

Implementeringen av BSP-rollen

Utformningen av regler och villkor gällande BSP-rollen är beroende av hur lagstiftningen kring oberoende aggregering kommer att genomföras i Sverige. Enligt elmarknadsdirektivet ska en aggregator på ett icke-diskriminerande sätt ha tillträde till alla marknader utan att behöva medgivande från kundens befintliga elleverantör eller annan marknadsaktör. Det vill säga att aggregatorn ska kunna verka oberoende. Ett regelverk som möjliggör oberoende aggregering är ännu inte på plats i Sverige. Ei önskar invänta kommande regelverk för oberoende aggregering innan villkoren som rör denna del tas fram.

Mer information

Via länkarna nedan hittar du mer information om rollen oberoende aggregator och Ei:s förslag hur den skulle kunna genomföras i Sverige. Du hittar också en samlad sida om ärendets status. Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta Ei.

Balanshållning avseende el (EB)

Artikel 18 Villkor avseende balansering för balansansvariga och balanstjänsteföretag

Hur bör rollen som oberoende aggregator genomföras i Sverige?

Kontakt
Tobias Lusth
Analytiker
Grossistmarknader

016-16 25 86

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter