Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:10:55

Statusuppdatering om Ei:s handläggning av Svenska kraftnäts förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Enligt artikel 18 i Balansförordningen ska Energimarknadsinspektionen (Ei) fatta beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Innan det är dags för beslut kommer ett omarbetat förslag att skickas ut på konsultation för att ge marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter.

I november 2020 skickade Svenska kraftnät in ett reviderat förslag till Ei om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. I samband med att Ei tog emot det reviderade förslaget konsulterades det med marknadens aktörer.

Efter konsultationen inledde Ei en omarbetning av Svenska kraftnäts förslag och har sedan dess också haft en löpande dialog med Svenska kraftnät om villkorens sakliga innehåll.

Ny konsultation i vår

Eftersom villkoren har stor betydelse för marknadens funktion och för berörda aktörer kommer även det omarbetade förslaget att skickas ut på konsultation innan Ei fattar beslut i ärendet.

Förhoppningsvis kan konsultationen öppna under maj månad 2022, men något definitivt datum är ännu inte bestämt.

Synpunkterna beaktas innan beslut

Att ärendet tar tid att handlägga beror på dess komplexitet och kopplingar till andra metoder som följer av Balansförordningen. Efter konsultationen ska de eventuella svar som kommit in tas om hand och beaktas. I dagsläget finns inget datum för när beslut kan fattas i ärendet.

Mer information

Mer information om ärendet och var det ligger i processen finns på denna sidan: Artikel 18 Villkor avseende balansering för balansansvariga och balanstjänsteföretag

Prenumerera även gärna på våra nyheter. Det gör du genom att anmäla dig här.

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta Ei.

Kontakt
Tobias Lusth
Analytiker
Grossistmarknader

016-16 25 86

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter