Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:12:14

Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Status

I maj 2023 godkände Ei förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till villkor Pdf, 305.2 kB.

Ei:s beslut Pdf, 308.3 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100280 Länk till annan webbplats.