Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:08:49

Ei vill se starkare skydd för energikonsumenter och små företag vid försäljning via telefon

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss om uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Ei bedömer att de åtgärder som finns idag inte är tillräckliga för att komma till rätta med de problem som är kopplade till försäljning via telefon på elhandelsmarknaden.

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning har funnits sedan 2018. Nu har en uppföljning av skriftlighetskravet gjorts och utredningen har skickats på remiss.

Utredningens bedömning är att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning ökat skyddet för konsumenter och att det i nuläget inte behövs några ytterligare åtgärder.

Ei önskar fler åtgärder

Ei är positiv till skriftlighetskravet och håller med om att det förbättrat skyddet för konsumenter.

Ei ser att det trots kravet, fortfarande finns problem på elhandelsmarknaden kopplat till telefonförsäljning och hade därför gärna sett att utredningen gått längre och föreslagit ett utökat konsumentskydd. Ett alternativ hade också kunnat vara att titta på möjligheten att föreslå särskilda skyddsregler vid telefonförsäljning för konsumenter på just elhandelsmarknaden.

Ei vill även att små företag ska ha ett gott skydd

Problem kopplade till telefonförsäljning drabbar inte bara konsumenter utan även små företag (så kallade mikroföretag*) som inte omfattas av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Ei saknar att utredningen inte har analyserat och tagit ställning till möjligheten att inkludera mikroföretag i regleringen.

Ei arbetar vidare med åtgärder mot oschyssta affärsmetoder
I januari 2022 publicerade Ei rapporten ”Oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden, en rapport med åtgärdsförslag”. Rapporten innehåller förslag på åtgärder för att förbättra konsumenters och småföretags situation på elhandelsmarknaden.

Ei har nyligen fått ett uppdrag från regeringen att arbeta vidare med dessa frågor, men i det arbete ingår inte att ta fram författningsförslag gällande telefonförsäljning.

Mer information

Ei:s svar på regeringens remiss om uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Utredningen: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning Länk till annan webbplats.

* Kommissionens definition av mikroföretag är företag med färre än 10 anställda och vars årsomsättning och/eller årliga balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter