Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:59:27

Oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden - En rapport med åtgärdsförslag Ei R2022:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under de senaste åren sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder bland elhandelsföretag i Sverige. Ei får kontinuerligt in klagomål från konsumenter och mindre företag som känt sig vilseledda av vissa elhandelsföretag under och efter försäljningsprocessen. Ei upplever problematiken och utvecklingen av affärsmetoderna som mycket allvarliga. Denna rapport är resultatet av ett egeninitierat projekt på Ei där frågan om så kallade oschyssta affärsmetoder utretts. Rapporten innehåller en rad åtgärdsförslag för att förbättra konsumenters och mindre företags situation på elhandelsmarknaden.