Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:08:50

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – projektledare på plats och nu ska pilotprojekten väljas ut

I september 2021 fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för hanteringen av de tillstånd som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Nu finns två projektledare på plats och arbetet med att välja ut de nätutvecklingsprojekt, som ska hanteras inom ramen för uppdraget, har startat.

Ei:s projektledare heter Albin Carlén och Marielle Lahti. Albin kommer närmast från en tjänst som projektledare på Svenska kraftnät och Marielle från Energimyndigheten, där hon var programansvarig för Hållbar elektrifiering. Marielle har också ett förflutet på Ei, bland annat som projektledare för EFFEKT-dialogen.

— Det känns verkligen som en spännande utmaning att leda detta viktiga uppdrag. Det är väldigt viktigt för samhället i stort att vi lyckas korta ledtiderna. Det märks också i form av ett stort intresse bland olika aktörer för uppdraget, säger Albin Carlén.

Kartläggning och urval av projekt

Just nu arbetar de båda projektledarna med att kartlägga hela processen från att en ledning planeras till att ledningen är på plats.

— Vi behöver sätta oss in i alla delar i processen. Det är många aktörer inblandade, Ei är med sin tillståndsprocess på i snitt 18 månader bara en av dem. Vi behöver förstå alla delar för att kunna identifiera och diskutera var processer kan koordineras och utvecklas, säger Marielle Lahti.

Det som också pågår nu är urvalet av projekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget. Såväl regionnätsföretag som Svenska kraftnät har nominerat ett antal nätsutvecklingsprojekt.

— Vi har fler nomineringar än vad som ryms inom projektet. Vi siktar på att välja ut fem stycken och vara klara med det senast i skiftet januari/februari 2022. I de utvalda projekten kommer vi sedan att testa nya arbetssätt för att försöka korta ledtiderna. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi ska komma fram till något som ger nytta på lång sikt för den fortsatta elnätsutbyggnaden i Sverige, säger Albin Carlén.

På ei.se. kommer vi att informera om vilka projekt som väljs ut. Urvalet sker i samarbete med länsstyrelserna och Lantmäteriet.

Samarbete och engagemang

För att lyckas med projektet är ett nära samarbete mellan Ei, berörda myndigheter och elnätsägare centralt.

— Vi behöver samlas och diskutera våra processer, våga tänka nytt och ompröva arbetssätt. Vi hoppas att vi kan skapa ett stort engagemang i projektet och en känsla av att det är ett gemensamt ansvar och arbete att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad, säger Marielle Lahti.

Vill du följa projektet

På projektsidan för Kortare ledtider för elnätsutbyggnad lägger vi ut nyheter, inbjudningar till seminarier med mera. Du kan anmäla dig som prenumerant på projektsidan, då får du mejl när vi lägger ut något nytt.

Om du undrar något om projektet eller har inspel, är du välkommen att kontakta Albin och Marielle.

Projektsidan för Kortare ledtider för elnätsutbyggnad med mer information och kontaktuppgifter.

Här anmäler du dig som prenumerant.

Tidigare nyhet om projektet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter