Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:40:51

Lämna synpunkter på kommissionsförordning om cybersäkerhet

Just nu pågår arbetet inom EU med att ta fram en ny kommissionsförordning (nätkod) om cybersäkerhet. Nu har marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på nätkoden till ENTSO-E*. Sista dag att lämna synpunkter är den 10 december 2021.

ENTSO-E har, i samarbete med EU DSO Entity**, tagit fram ett förslag på nätkod om cybersäkerhet. I samband med det utlyser ENTSO-E ett samråd där aktörer och intressenter, till exempel elnätsföretag kan ge input och synpunkter.

Synpunkterna lämnas till ENTSO-E via ett formulär på webbplatsen Länk till annan webbplats. senast den 10 december 2021.

Mer information finns även på EU DSO Entity:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Nätkodens syfte

Den kommande kommissionsförordningen (nätkoden) om cybersäkerhet syftar till att upprätthålla säkerheten i Europas elsystem. Bland annat innehåller den principer för framtagande av EU-gemensamma regler för bland annat gränsöverskridande riskhantering, cybersäkerhet, informationsutbyte, incidenthantering och krishantering i det europeiska elsystemet.

Nätkoden om cybersäkerhet tas fram i enlighet med artikel 59.9 i förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019, det vill säga elmarknadsförordningen.

Se tidigare webbnyheter på ei.se om nätkoden för cybersäkerhet:

*ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

**EU DSO Entity är en elnätsorganisation på EU-nivå för distributionsnätsföretag

ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter