Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:02:30

ACER bjuder in till webbseminarium om regelförslag för cybersäkerhet

ACER* har tagit fram ett förslag på ramriktlinje gällande cybersäkerhet och till den 29 juni kan intressenter komma med synpunkter. Den 27 maj arrangerar ACER även ett webbseminarium för att presentera och förklara innehållet i det förslag som tagits fram.

Under webbseminariet kommer ACER att informera om sitt förslag och även berätta om hur arbetet med kommissionsförordningen (nätkoden) om cybersäkerhet fortskrider.

För anmälan och mer information, se ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om ACER:s förslag på ramriktlinje och hur du kan lämna synpunkter finns mer information i tidigare nyhet på ei.se. Länk till annan webbplats.

*The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter