Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:10:09

ACER föreslår ramriktlinje gällande cybersäkerhet – möjlighet att lämna synpunkter

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ACER:s* förslag på ramriktlinje gällande cybersäkerhet. Den kommande kommissionsförordningen (nätkoden) om cybersäkerhet syftar till att upprätthålla säkerheten i Europas elsystem.

Förslaget på den ramriktlinje som ACER nu vill ha synpunkter på, innehåller principer för framtagande av EU-gemensamma regler för bland annat gränsöverskridande riskhantering, cybersäkerhet, informationsutbyte, incidenthantering och krishantering i det europeiska elsystemet.

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den 29 juni 2021. Synpunkterna lämnas till ACER och mer information finns på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

*The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter