Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:59:26

Ta del av Ei:s artiklar från internationell konferens

Tidigare i höstas medverkade Energimarknadsinspektionen (Ei) på en internationell digital konferens. På konferensen presenterades två artiklar skrivna av Ei, en om smarta elnätsindikatorer och en om nätnyttoersättning. Artiklarna finns nu publicerade på ei.se.

I slutet av september medverkade Ei digitalt på elkraftskonferensen CIRED Workshop, som i år arrangerades från Berlin. Temat för året var How to Implement Flexibility in the Distribution System?

Under konferensen var Ei inbjuden att bidra med information om smarta elnätsindikatorer och om nätnyttoersättning, ämnen som presenterades skriftligt i två artiklar. För att tillgängliggöra informationen för en bredare publik togs även posters fram som kombinerades med en förinspelad, muntlig presentation.

Artiklarna är på engelska och går att läsa på ei.se.

Artiklarna och information

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter