Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Rapporter och PM
  • 2020
  • Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el - Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning - Ei PM2020:04

Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el - Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning - Ei PM2020:04

Syftet med promemorian är att skapa förutsägbarhet för marknadens aktörer genom att beskriva hur Energimarknadsinspektionen (Ei) tillämpar ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el. I promemorian beskrivs en ny uppdaterad beräkningsmetod (Metod 2020) som kommer att användas när myndigheten prövar tvister om nätnyttoersättning mellan nätägare och produktionsanläggningsägare.