Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Överlämnat till regeringen början av juni 2021

Illustration som visar elledning och vindkraftverk.

Indikatorer för smarta elnät

I slutet av 2019 startade Energimarknadsinspektionen (Ei) projektet Indikatorer för smarta elnät. Under 2020 pågick ett arbete med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga att använda i ett kommande föreskriftsarbete. Rapporten var klar i början av juni 2021.


2024-05-30 22:05:35

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

I slutet av 2019 startade Energimarknadsinspektionen (Ei) projektet Indikatorer för smarta elnät. Under 2020 pågick ett arbete med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga att använda i ett kommande föreskriftsarbete. Rapporten, som projektet ska utmynna i, är planerad till maj 2021.

Smarta elnätsindikatorer är ett antal kvantifierade mätetal som besvarar frågeställningen: hur smart är ett elnät? Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei varje år samla in data för att sammanställa smarta elnätsindikatorer för Sverige. Det gör vi för att kunna följa utvecklingen som en del av vårt tillsynsarbete.

Genom att följa utvecklingen av smarta elnätsindikatorer över tid kan man se hur det smarta elnätet utvecklas utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Indikatorerna möjliggör en kvantifiering av exempelvis målsättningar för utvecklingen av smarta elnät och blir bland annat användbara för nätutvecklingsplaner.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!