Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utjämning av elnätstariffer konsekvenser för kunder i glesbyggd och i tätort - Ei R2012:05

I denna rapport visar Energimarknadsinspektionen hur olika typkunder påverkats av tariffutjämningen beroende på om de bor i glesbygd eller i tätort. Ei lämnar också förslag på hur regelverket kan förbättras för att mildra effekterna när en utjämning leder till kännbara tariffhöjningar för kunderna.