Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:13:22

Utjämning av elnätstariffer konsekvenser för kunder i glesbyggd och i tätort - Ei R2012:05

I denna rapport visar Energimarknadsinspektionen (Ei) hur olika typkunder påverkats av tariffutjämningen beroende på om de bor i glesbygd eller i tätort. Ei lämnar också förslag på hur regelverket kan förbättras för att mildra effekterna när en utjämning leder till kännbara tariffhöjningar för kunderna.