Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:04:42

Uppvärmning i Sverige 2011 - Ei R2011:06

Den här rapporten har tagits fram gemensamt av Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Här beskrivs och analyseras utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ med avseende på priser, konkurrens och miljö samt behovet av en prisreglering. I rapporten ingår också en utvärdering av utfallet för stödsystemen avseende konvertering av olika uppvärmningssystem, samt en kostnadsjämförelse för olika uppvärmningsalternativ avseende småhus.