Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Uppvärmning i Sverige 2011 - Ei R2011:06

Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens kostnadsjämförelse mellan olika alternativ för uppvärmning. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärme.