Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:44:50

Effektfrågan - Behövs en centralt upphandlad effektreserv? - Ei R2008:15

Sedan början av 2000-talet upphandlar Svenska Kraftnät, i egenskap av systemansvarig, en effektreserv. Effektreserven syftar till att undvika störningar i elleveranserna som en följd av otillräcklig produktionskapacitet vid de tillfällen då förbrukningen är som högst. I den här rapporten kan du läsa om Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till hur effektfrågan ska hanteras långsiktigt med en fortsatt hög försörjningstrygghet för svenska elkunder.