Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Effektfrågan - Behövs en centralt upphandlad effektreserv? - Ei R2008:15

Sedan början av 2000-talet upphandlar Svenska Kraftnät, i egenskap av systemansvarig, en effektreserv. Effektreserven består av både produktionsreserver och förbrukningsreduktioner och ska användas i händelse av effektbrist.