Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:39:34

Ei:s rapport enligt EG:s direktiv för de inre marknaderna för el och naturgas 2008

I den här rapporten kan du läsa om Energimarknadsinspektionens (Ei) rapporteringskrav som återfinns i EU-direktiven: elmarknadsdirektivet, naturgasmarknadsdirektivet och gasförsörjningsdirektivet.