Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ei:s rapport enligt EG:s direktiv för de inre marknaderna för el och naturgas 2008

Rapporten utgör de rapporteringskrav som återfinns i EU-direktiven: elmarknadsdirektivet, naturgasmarknadsdirektivet och gasförsörjningsdirektivet.