Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2008:18

Ei är en nybildad tillsynsmyndighet sen 1 januari 2008. Tidigare var Ei en del av Energimyndigheten. Ei har cirka 70 anställda. Här kan du läsa mer om vårt arbete med att förenkla regelverket och den administrativa bördan för landets energiföretag.