Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:14:56

Flexibilitet, nätutvecklingsplaner och kunddialog i fokus på EFFEKT-dialogens seminarium den 23 november

Den 23 november bjuder EFFEKT-dialogen återigen in till ett digitalt seminarium. Seminariets första del handlar om Energimarknadsinspektionens (Ei:s) arbete med flexibilitetstjänster och nätutvecklingsplaner. Därefter står kunddialog och efterfrågeflexibilitet med tillhörande workshop på agendan. Välkommen att anmäla dig!

Den 23 november är det dags för ännu ett digitalt seminarium och workshop inom ramen för Ei:s projekt EFFEKT-dialogen*.

På agendan denna gång står artikel 32 i elmarknadsdirektivet, som handlar om incitament för flexibilitetstjänster i distributionsnät, samt arbetet med kunddialog inom efterfrågeflexibilitet och dess koppling till Ei:s pågående arbete med regeringsuppdraget ”att främja ett mer flexibelt elsystem”.

Syftet med seminariet är att berätta om det arbete som pågår på Ei och samtidigt samla in värdefulla erfarenheter från olika aktörer till det fortsatta arbetet.

Seminariet är uppdelat i två delar

Seminariet delas den här gången upp i två delar. På programmet för del ett står bland annat Ei:s arbete kopplat till incitament för användning av flexibilitetstjänster, specifikationer för flexibilitetstjänster, föreskrifter för nätutvecklingsplaner.

Del två börjar med ett inledande seminarie om Ei:s arbete med att integrera kunskap om hushållens perspektiv och beteenden i policy- och regelutvecklingsarbetet.

Presentationerna följs av en workshop där deltagarna får diskutera och dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med kunddialog, konsumentperspektiv och efterfrågeflexibilitet hos hushåll. Utfallet av workshopen kommer att användas i Ei:s fortsatta arbete gällande dessa frågor.

Datum, tid och anmälan

Datum: 23 november 2022

Tid: 09.00- cirka 12.00 (Koppla gärna upp dig lite innan seminariet för att försäkra dig om att din teknik fungerar som den ska.

Teknik: Digitalt via Microsoft Teams. En dag innan seminariet skickas en länk ut till dem som anmält sig.

Anmälan: Senast den 18 november 2022. Välkommen att anmäla dig här. Länk till annan webbplats.

Får du ingen bekräftelse på din anmälan eller mejl med deltagarlänk? Kontrollera gärna så att den inte hamnat under fliken ”skräppost”.

Övrig information: Seminariet är kostnadsfritt och digitalt. Ei spelar inte in seminariet och det går därför inte att ta del av det i efterhand. Observera att du vid anmälan behöver godkänna Ei:s hantering av personuppgifter.

Program

09.00–10.00

Del 1 – Artikel 32 i elmarknadsdirektivet


Ei berättar om implementeringen av artikel 32 i elmarknadsdirektivet i svensk lagstiftning och pågående projekt kopplade till detta.
Ei presenterar arbetet med incitament för användning av flexibilitetstjänster i intäktsramsregleringen, specifikationer för flexibilitetstjänster och arbetet med föreskrifter för nätutvecklingsplaner.

10.10–10.40

Del 2 – Inledande seminarie om konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet


Ei introducerar projektet konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet. Projektet utgör det senaste tillskottet i Ei:s arbete med att förbättra dialogen med elanvändarna och integrera användarperspektiv i policy- och regelutvecklingsarbetet.
Projektets resultat kommer också att användas i Ei:s arbete med regeringsuppdraget ”att främja ett mer flexibelt elsystem”.
IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om sin del i projektet och hur arbetet fortskrider.

10.40–ca 12.00

Del 2 – Workshop om hushåll och efterfrågeflexibilitet


Hur arbetar ni med att bygga kunskap om och ta hänsyn till hushållens perspektiv och beteenden?

Hur arbetar ni med att främja efterfrågeflexibilitet hos hushåll?

Vilka frågor ser ni ett behov av att besvara, vilka är utmaningarna i ert arbete och vilka lärdomar har ni dragit?

Vad behövs för att fler marknadsaktörer ska bli mer aktiva i främjandet av efterfrågeflexibilitet hos hushåll?

Behov av insatser från andra aktörer som Ei, eller förändringar i regelverk?

Fotnot: *EFFEKT-dialogen syftar till att främja informationsutbyte och dialog mellan olika marknadsaktörer och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL