Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:29:15

Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac fått ett regeringsuppdrag som handlar om att främja flexibilitet i elsystemet. Arbetet är påbörjat och ska redovisas under 2023.

Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att utveckla förutsättningarna och realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Arbetet sker i nära dialog mellan myndigheterna, vilket bidrar till ett helhetsperspektiv.

Uppdraget består av fem deluppdrag med olika inriktningar:

  1. Svenska kraftnät ska främja förutsättningar för flexibilitet på marknader inom sitt ansvarsområde.
  2. Ei ska främja flexibilitet på slutkundsmarknaden. I detta ingår att göra en analys av vad som behövs för att konsumenter ska ha möjlighet och vilja erbjuda flexibilitet. Uppdraget ska koordineras med Energimyndigheten.
  3. Ei ska också främja flexibilitet på lokal nivå där fokus bland annat ligger på nätföretagens användning av flexibilitet, lokala flexibilitetsmarknader och etablering av regulatoriska sandlådor. Även detta uppdrag ska koordineras med andra myndigheter.
  4. Energimyndigheten och Swedac har huvudansvar för ett deluppdrag om att främja smart styrning av elanvändning.
  5. Ei har en samordnande roll i det femte deluppdraget. I den ingår att myndigheterna tar fram en kartläggning av arbetet inom flexibilitet som pågår hos myndigheterna och inom EU. I en sammanfattande handlingsplan kommer alla myndigheter lyfta förslag på åtgärder som behöver utredas eller implementeras. Det ska även göras en gemensam analys för att uppskatta hur mycket flexibilitet som kan möjliggöras fram till vintrarna 2023/24, 2025/26 och 2030/31.

Det femte uppdraget delredovisas till Regeringskansliet den 6 april, tillsammans med övriga deluppdrag. En slutredovisning sker senast den 15 december 2023. Ei:s rapporter från deluppdrag 2, 3 och 5 publiceras den 6 april via nedan länk.

Publikationer (ei.se) Länk till annan webbplats.

Uppdraget på regeringens webbplats (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Övrigt arbete på Ei som handlar om att främja flexibilitet

Det pågår flera projekt och arbeten på Ei med syfte att främja flexibilitet. Följande har en koppling till regeringsuppdraget:

Hinder för efterfrågeflexibilitet
EFFEKT-dialogen
Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet
Flexibilitet i elsystemet
Flytta och minska din elanvändning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter