Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:19:28

Läget på elmarknaden - vecka 13 2022

Stigande system- och spotpriser.

Systempriset fortsatte att öka och steg med 21 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna ökade med 127 procent i elområde SE1 och SE2. I elområde SE3 ökade spotpriset med 47 procent och i SE4 ökade det med 16 procent.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 10,6 procent respektive 6,9 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 5,1 procent.

Terminspriserna på kol och olja minskade under veckan med 0,4 respektive 6,5 procent medan terminspriset på gas ökade med 8 procent.

Under veckan som gick var det kallare än normalt och nederbörden låg under medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter