Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:28:33

Läget på elmarknaden - vecka 44 2021

Systempriset ökar igen.

Efter ett par veckors nedgång steg systempriset igen med 47 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 steg spotpriserna med 3 procent och i SE3 med 21 procent. I SE4 sjönk spotpriset med 5 procent.

Terminspriserna på fossila bränslen har sjunkit. Priset på gas sjönk med 12,2 procent, priset på kol sjönk med 27,1 procent, även priset på olja sjönk med 2,6 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden var i linje med medelvärdet för veckan.

Magasinfyllnadgraden har ökat under veckan och är nu uppe i 79,3 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter