Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:27:56

Läget på elmarknaden - vecka 41 2021

Ökning av magasinfyllnadsgraden.

Systempriset minskade med 24 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 46 procent. I SE3 ökade spotpriserna med 7 procent och i SE4 minskade spotpriserna med 34 procent.

Terminspriserna för kol och gas har minskat under veckan med 0,2 respektive 8,8 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade med 2,9 procent under veckan.

Magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden jämfört med föregående vecka, med 4,10 respektive 2,4 procent.

Medeltemperaturen har under veckan varit på samma nivå som den normala temperaturen, medan nederbörden har varit över medelvärdet.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter