Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:40:48

Vägledning till elnätsföretag – så här ska kunder få tillgång till sina mätvärden

Från den 5 januari 2025 gäller nya EU-regler för hur elmarknadsaktörer ska ge kunder tillgång till sina mätvärden. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram en vägledning som ska vara en hjälp till företagen till dess att nya föreskrifter finns på plats.

Den 5 januari 2025 träder reglerna i genomförandeförordningen* Länk till annan webbplats.. i kraft. Genomförandeförordningen handlar om hur elmarknadsaktörer ska ge kunder tillgång till sina mätvärden. Reglerna gäller för alla länder inom EU.

När den nationella lagstiftningen uppdateras kommer elmarknadsaktörer tilldelas rollerna och skyldigheterna som finns i genomförandeförordningen. Att det är just elnätsföretag som är den aktör i Sverige som ska ge tillgång till mätvärden enligt EU-förordningen, är ännu inte fastslaget i någon lag eller förordning. Ei anser dock att endast elnätsföretag kan tilldelas de roller och skyldigheter som finns i genomförandeförordningen eftersom de redan idag tillgängliggör mätvärden. Nationell lagstiftning förväntas uppdateras senare i år.

Föreskrifter ska omarbetas

Ei väntar också på bemyndiganden från regeringen för att kunna revidera de mätföreskrifter som redan finns, med krav kopplade till genomförandeförordningen.

Eftersom kraven i genomförandeförordningen kommer börja gälla innan föreskrifter har reviderats har Ei nu tagit fram en vägledning som riktar sig till aktörer som har skyldigheter enligt genomförandeförordningen.

Syftet med vägledningen

Vägledningen ska vara en hjälp till företagen att förbereda sig för kraven i genomförandeförordningen. Vägledningen beskriver hur kraven i förordningen kan tillämpas och tanken är att den ska bidra till att underlätta implementeringen av adekvata systemlösningar som uppfyller genomförandeförordningens krav.

Vägledningen har även utformats för att vara i linje med eventuella kommande förslag till krav i föreskrifter och bedömningar i tillsynsärenden. Ei har redan tilldelats tillsynsansvaret för genomförandeförordningen.

Vägledningen är inte rättsligt bindande, utan kan betraktas som rekommendationer för hur företagen bör agera i ett visst hänseende. Däremot är kraven i genomförandeförordningen direkt tillämpliga och gäller från och med den 5 januari 2025.

*Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 av den 6 juni 2023 om krav på driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter