Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 13:26:50

Vägledning för tillgängliggörande av mätvärden

Den här vägledningen vänder sig i första hand till elnätsföretagen och syftar till att beskriva kraven i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 om krav på driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter (genomförandeförordningen) kan tillämpas. Ei vill genom den här vägledningen bidra till att underlätta implementeringen av adekvata systemlösningar som uppfyller genomförande­förordningens krav. Den har även utformats för att vara i linje med eventuella kommande förslag till krav i föreskrifter och bedömningar i tillsynsärenden. Vägledningen är inte rättsligt bindande, utan att betrakta som rekommendationer för hur företagen bör agera i ett visst hänseende.