Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:37:49

Nu finns en ny föreskrift om datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat en ny föreskrift om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare. De ändringar som gjorts, i jämförelse med tidigare föreskrift, handlar främst om formalia och kraven som ställs i den nya föreskriften är desamma som tidigare.

Förra året upphävdes förordning (1994:1806) om systemansvaret för el Länk till annan webbplats. och ersattes av förordning (2023:241) om det nationella elsystemet Länk till annan webbplats..
Därmed behövde Ei ta fram en ny föreskrift som kan meddelas med stöd av korrekta bemyndiganden och hänvisa till rätt förordning. I samband med uppdateringen genomfördes även mindre ändringar av text och struktur.

Samma krav som tidigare

Föreskriften kompletterar kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) Länk till annan webbplats. och anger de krav som ställs på nätföretag och betydande nätanvändare, till exempel förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem och större kraftproduktionsmoduler.

Föreskriften reglerar omfattningen av datautbytet som gäller för Sverige och som ska bestämmas enligt SO. Bland annat ska betydande nätanvändare lämna in uppgifter till Svenska kraftnät och i vissa fall även till anslutande distributionsnätsföretag.

Vad gäller elnätsföretagen så ska de lämna in vissa uppgifter till Svenska kraftnät. Datautbytet avser strukturella data, planerings- och prognosdata och realtidsdata.

Kraven som ställs i den nya föreskriften (EIFS 2024:3) är desamma som i tidigare föreskrift (EIFS 2019:7). Inga nya krav har tillkommit.

Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2024. Genom föreskrifterna upphävs EIFS 2019:7.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter