Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:13:53

Kom gärna med synpunkter på Ei:s vägledning för tillgängliggörande av mätvärden - sista dag 3 juni

Till och med den 3 juni har intressenter möjlighet att komma med synpunkter och inspel på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) vägledning om delning av mätvärden.

Från den 5 januari 2025 gäller nya EU-regler (genomförandeförordningen Länk till annan webbplats.) för att elkunder ska kunna få, och ge tredje part, tillgång till mätvärden. I väntan på nya föreskrifter inom området, tar Ei nu fram en vägledning som ska vara till hjälp för dem som berörs av reglerna.

Till och med den 3 juni 2024 har intressenter möjlighet att komma med inspel till förslaget på vägledning.

Mer om vägledningen, de nya reglerna och hur du kan lämna synpunkter finns i tidigare webbnyhet:

Tyck till om förslag på vägledning för hur elnätsföretag ska dela mätvärden

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter