Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 12:34:15

Tyck till om förslag på vägledning för hur elnätsföretag ska dela mätvärden

Från den 5 januari 2025 gäller nya EU-regler (genomförandeförordningen) för hur elnätsföretag ska ge kunder tillgång till mätvärden. I väntan på nya föreskrifter inom området, tar Energimarknadsinspektionen (Ei) nu fram en vägledning som ska vara till hjälp för dem som berörs av reglerna. Till och med den 3 juni har intressenter möjlighet att tycka till om förslaget till vägledning.

Enligt elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. ska slutkunden ha tillgång till sina mätvärden för att kunna anpassa sin energianvändning, erbjuda sin flexibilitet och sänka sina elkostnader.

Redan idag finns krav i svensk lagstiftning som innebär att elnätsföretag ska tillgängliggöra mätvärden för slutkunderna och för de företag som slutkunderna utsett, men de nya EU-reglerna innebär flera förbättringar.

Reglerna i elmarknadsdirektivets genomförandeförordning Länk till annan webbplats.* gäller för alla medlemsländer och måste följas av företagen från att de träder i kraft den 5 januari 2025.

Vägledning innan uppdaterade föreskrifter

För att förordningen ska kunna tillämpas fullt ut behöver den kompletteras med nationella bestämmelser. Så snart Ei får ett bemyndigande från regeringen kommer Ei:s mätföreskrifter att uppdateras med krav kopplade till genomförandeförordningen.

Kraven i genomförandeförordningen kommer dock att börja gälla innan föreskrifterna är färdiga. Därför tar Ei nu fram en vägledning om hur reglerna i genomförandeförordningen bör tillämpas.

Vägledningen ska kunna användas av företagen i deras arbete med implementering av adekvata systemlösningar och minska risken att utveckla lösningar som inte uppfyller de kommande kraven i Ei:s mätföreskrifter. Vägledningen bygger på slutsatserna från rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03).

Nu finns ett utkast till vägledning – kom gärna med synpunkter

Nu finns ett utkast till vägledning som intressenter kan tycka till om. Kom gärna med synpunkter och inspel, kanske saknar ni något i vägledningen eller tycker något är oklart.

Skicka in era synpunkter via e-post till Ei:s registrator senast den 3 juni 2024 (se kontaktuppgifter längre ner på sidan). Ange ärendenummer 2024–102075.

Här är utkastet som du gärna får lämna synpunkter på:

Allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

*Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 av den 6 juni 2023 om krav på driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter

Mer information

Vägledningen bygger på slutsatserna från rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03).

Mer information om genomförandeförordningen och hur Ei arbetar med vägledning, utkast till texter för vägledning och föreskrifter finns på sidan: Tillgång till mätvärden

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter