Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:42:59

Fortfarande möjligt att tycka till om hur elfordon kan bidra till elsystemets flexibilitet

Det finns fortfarande möjlighet att ge inspel och synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning av hur elfordon kan bidra till elsystemets flexibilitet. Kom gärna med inspel på Ei:s utkast till bedömning och skicka in dina synpunkter senast den 30 maj.

Ei tar nu fram en bedömning av hur elfordon kan bidra till elsystemets flexibilitet. Bedömningen görs enligt EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel.

Nu finns ett utkast som aktörer gärna får läsa och lämna synpunkter på till och med den 30 maj 2024.

Utkastet till bedömning och information om hur du lämnar synpunkter finns i tidigare nyhet från 16 maj: Hur kan elfordon bidra till elsystemets flexibilitet? – Kom gärna med synpunkter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter