Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 14:08:45

Hur kan elfordon bidra till elsystemets flexibilitet? – Kom gärna med synpunkter

Energimarknadsinspektionen (Ei) tar nu fram en bedömning av hur elfordon kan bidra till elsystemets flexibilitet. Bedömningen görs enligt EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel. För att bedömningen ska bli så bra som möjligt vill Ei gärna ha inspel och synpunkter från berörda aktörer. Nu finns ett utkast som aktörer gärna får läsa och lämna synpunkter på till och med den 30 maj.

I september 2023 antogs Europaparlamentets och rådets förordning 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel Länk till annan webbplats..

Förordningen innehåller flera delar. De delar som Ei nu tittar närmare på finns i artikel 15 i förordningen och den bedömning som ska göras handlar om:

  • hur utbyggnaden och driften av laddningspunkter skulle kunna göra det möjligt för elfordon att ytterligare bidra till energisystemets flexibilitet (artikel 15.3)
  • hur dubbelriktad laddning kan bidra till minskade kostnader på användar- och systemnivå och till en ökning av andelen förnybar el i elsystemet (artikel 15.4)

Dessa frågor ska enligt förordningen analyseras vart tredje år. Uppgifterna kommer också att bidra till det handlingsprogram som Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram enligt artikel 14 i förordningen Länk till annan webbplats., där Ei ska bistå inom sitt ansvarsområde.

Det här vill Ei gärna ha synpunkter på

Vid bedömningen enligt artikel 15.3, som handlar om hur utbyggnaden och driften av laddningspunkter skulle kunna göra det möjligt för elfordon att ytterligare bidra till energisystemets flexibilitet, ska Ei ta hänsyn till synpunkter från alla berörda parter.

Därför bjuder Ei in alla som vill, att lämna synpunkter och inspel på det första utkastet till bedömning enligt artikel 15.3.

Så här lämnar du synpunkter

Till och med den 30 maj 2024 är du välkommen att lämna dina synpunkter och medskick på:

Synpunkter skickas till via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner på sidan). Märk ditt mejl med ärendenummer 2024–101439.

Allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Det här finns också med i den slutliga bedömningen

Vid bedömningen enligt artikel 15.4, som handlar om hur dubbelriktad laddning kan bidra till minskade kostnader på användar- och systemnivå och till en ökning av andelen förnybar el i elsystemet, ska Ei ta hänsyn till synpunkter från Svenska kraftnät och distributionsnätsföretag.

Under våren har därför Ei tillsatt en referensgrupp för att få in synpunkter gällande dubbelriktad laddning i artikel 15.4.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter