Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 12:25:10

Ei inbjuden att prata om anvisade elavtal den 28 maj

Den 28 maj arrangerar regeringens Elmarknadsutredning en digital hearing om anvisade elavtal och sårbara kunder. Energimarknadsinspektionen (Ei) har bjudits in som talare för att ge sin syn på frågan.

I januari 2024 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras.

Den 28 maj arrangerar Elmarknadsutredningen en digital hearing om anvisade elavtal och sårbara kunder.

Ei är en av de aktörer som bjudits in som talare och Mattias Johansson, analytiker på Ei kommer bland annat att ge Ei:s ståndpunkt gällande anvisade elavtal.

Mer information

Ei:s utvärdering av anvisade elavtal som genomfördes 2022: Anvisade elavtal - utvärdering av 2017 års reglering och vägar framåt för en förbättrad elmarknad Ei R2022:05

Mer information om hearingen och hur du anmäler dig finns via Elmarknadsutredningens anmälningslänk Länk till annan webbplats..

Mer om elmarknadsutredningen finns i regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats. från den 25 januari 2024.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter