Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:57:24

Anvisade elavtal - utvärdering av 2017 års reglering och vägar framåt för en förbättrad elmarknad Ei R2022:05

I april 2017 infördes nya regler kring anvisade avtal. Reglerna innebar tydligare information till elanvändarnavid anvisning och på fakturor, en maximal uppsägningstid på 14 dagar samt en möjlighet för regeringen att genom förordning reglera anvisade priser. 2022 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utvärdera hur regleringen från 2017 påverkat anvisade priser och antalet elanvändare på anvisade avtal. Ei fick också i uppdrag att ta fram förordningsförslag för en prisreglering tillsammans med en konsekvensanalys. I den här rapporten kan du ta del av vår utvärdering av 2017 års reglering och vägar framåt för en förbättrad elmarknad.