Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:38:22

Nu öppnar e-tjänsten för elnätsföretagens inrapportering av indikatorer för smarta elnät

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) kopplade till utvecklingen av smarta elnät. Uppgifterna ska rapporteras in senast den 30 april 2024 via Ei:s e-tjänst som öppnar den 27 mars.

I år är första året som svenska elnätsföretag ska rapportera in uppgifter om utvecklingen av smarta elnät.

Bakgrunden finns i det europeiska elmarknadsdirektivet och skyldigheten att rapportera in uppgifter gäller merparten av de svenska elnätsföretagen, men det finns undantag för små företag som uppfyller vissa villkor*. Dessa kan själva välja om de vill rapportera in uppgifterna till Ei eller inte.

Ei:s uppgift enligt direktivet är att samla in uppgifterna och följa utvecklingen av smarta elnät. Vartannat år ska myndigheten även ta fram en rapport med rekommendationer.

Vad ska rapporteras in?

För att följa utvecklingen av smarta elnät har Ei tagit fram ett antal indikatorer som sammantaget ska ge en bild av dels användning av smarta elnät, dels behovet av och förutsättningarna för smarta elnät.

Exempel på indikatorer är användning av flexibilitetstjänster, spänningskvalitet, nättariffer och anslutna energilager. Dessa och ytterligare indikatorer finns beskrivna i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2022:5 om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät.

Praktisk information

Senast den 30 april 2024 ska berörda elnätsföretag ha rapporterat in uppgifterna till Ei. Inrapporteringen sker via e-tjänsten Neon som öppnas den 27 mars.

På inrapporteringssidan finns nu två uppdaterade handböcker som stöd vid inrapporteringen.

Elnätsföretagen kommer inom kort även att få ett startbrev med praktisk information inför inrapporteringen. Startbrevet skickas ut via e-post.

*Ett nätföretag som har färre än 5000 kunder och som saknar en gränspunkt där nätföretaget är skyldig att mäta överförd energi och flöde i, enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, behöver inte rapportera uppgifter enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2022:5).

Om e-tjänsteportalen Neon

Neon vänder sig till elnäts-, fjärrvärme- och naturgasföretag som ska rapportera in årsrapporter, nätavgifter och effekttariffer, rapporter om drift- och affärsförhållanden (DoA), samt indikatorer för smarta elnät.

Praktisk information om e-tjänsten och behörigheter, samt vanliga frågor och svar finns här: E-tjänsteportal och behörighet

Även om företaget har haft behörighet sedan tidigare, är det viktigt att behörigheterna ses över så att de är aktuella. Firmatecknare har också möjlighet att lägga till och ta bort behörigheter samt lägga till kontaktpersoner.

Har en person behörighet att rapportera i e-tjänsten Neon sedan tidigare, gäller behörigheten även för inrapportering av indikatorer för smarta elnät.

Kontakt
Indikatorer för smarta elnät
Energisystem

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter